airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Til kommunerne

På de foregående sider kan du læse om, hvad et forløb på Pissassarfik er, og hvem der kan få et forløb. Link til Forløb ved Pissassarfik

Du kan også læse om, hvordan du får rådgivning fra Pissassarfiks behandlerteam, som består af fysioterapeuter, ergoterapeuter og pædagoger. Link til Rådgivning

Du finder desuden oplysninger om kommende Handicaptræf for borgere med handicap og kurser for fagpersonale, borgere og pårørende. Link til Handicaptræf og Link til Kurser

Herunder finder du link til:

  • Vejledning til udfyldelse af henvisningsformularen til forløb ved Pissassarfik
  • Henvisningsformularen
  • Samtykkeerklæringen

Henvisningen til Pissassarfik sker via borgerens kommunale sagsbehandler.

Sammen med borgeren skal sagsbehandleren udfylde henvisningsformularen og samtykkeerklæringen – se Vejledning til udfyldelse af henvisningsformularen.
Desuden skal der udarbejdes en handleplan, som bl.a. beskriver formålet med et forløb på Pissassarfik.

Når papirerne er mailet til Pissassarfik, visiterer Pissassarfik borgeren til et forløb. Hvis en anden foranstaltning end et forløb er mere relevant for borgeren, kontaktes sagsbehandleren og borgeren af Pissassarfik for nærmere aftale om videre foranstaltninger.

Sagsbehandleren og Pissassarfik lægger sammen med borgeren en plan for forløbet.

Et forløb på Pissassarfik er gratis for kommunerne.
Pissassarfik sørger for billetter, ophold og forplejning under forløbet til borgeren og ledsageren/støttepersonen.
Kommunen skal stå for tabt arbejdsfortjeneste/dagpenge til ledsager/støtteperson.

Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål vedrørende henvisningen.

Skriv til os på e-mail: pissassarfik@nanoq.gl eller ring på telefon: 34 50 70 mandag – fredag fra kl. 09.00-15.00.

Link til Vejledning til udfyldelse af Henvisningsformularen

Link til Henvisningsformularen

Link til Samtykkeerklæringen