airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Forløb ved Pissassarfik 

Som borger med handicap har du mulighed for at blive henvist til et individuelt og særligt tilrettelagt forløb ved Pissassarfik med fokus på at gøre dig mere selvhjulpen og give dig mere livskvalitet. Forløbet tilrettelægges således, at det er tilpasset dig og din situation. Det betyder blandt andet, at dine pårørende og dit nærmiljø så vidt muligt inddrages og medtænkes i forløbet.

Målet med forløbet er at give dig de bedste forudsætninger for at mestre dine udfordringer.


Se denne kort introduktionsfilm om et forløb i Pissassarfik: