airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommune side

Her i kommune siden, sagsbehandlere i kommuner kan downloade vejledningen og blanketter til henvisning til et forløb.
 

Kommunen henviser til Pissassarfik, når borgere med handicap ansøger til et forløb på Pissassarfik.

I vejledningen til sagsbehandlere i kommuner, kan man læse korte informationer om Pissassarfik og om forløbet, samt forklaring af kommunens og Pissassarfik´s sagsområder, vejledninger om udfyldning af formularer og hvordan opgaverne skal behandles i sagsbehandlingen.

Pissassarfik lægger vægt på samarbejdet med borgeren, den kommunale sagsbehandler og netværket omkring borgeren. Derfor vil vi bede sagsbehandlerne om at sende følgende samtidig til Pissassarfik´s mail i forhold til henvisningen:

  • Borgerens udfyldning af blanket i Sullissivik
  •  Henvisningsformular til et forløb som er fuldgyldigt udfyldt, på dansk og grønlandsk (skal vedhæftes hver for sig ved afsendelse)
  • Samtykke til forløb på Pissassarfik, indhentning og/eller videregivelse af oplysninger som er underskrevet, på dansk og grønlandsk
  • Kommunal handleplan, som er på grønlandsk og dansk- kommunen sørger for handleplanen  (skal vedhæftes hver for sig ved afsendelse)
  • Lægenotat med diagnose
  • Andre (hvis der er noget) en sundhedsfaglig udtalelse vedrørende borgerens funktionsniveau og aktivitetsproblematik

Vær opmærksom på: at alt skal være udfyldt korrekt, og at det skal skrives på begge sprog, nemlig på grønlandsk og dansk. I vejledningen kan man læse hvordan man skal vedhæfte dem hver for sig ved afsendelsen af mailen, vi beder om at man skal undersøge og følge hvad der skal stå på overskriften i kolonnen med faste overskrifter. På denne måde vil sagsbehandlingen være hurtigere og fleksibel.

Et brev fra Pissassarfik ”rådgivning” som også skal sendes til borger ved brevafslag:
Der er stadig mulighed for at få rådgivning fra Pissassarfik selv om man fik afslag til et forløb. Derfor skal man downloade brevet ”rådgivning” i Pissassarfik`s og Socialstyrelsens hjemmeside og vedhæfte brevet med, ved afsendelse af brevafslag.

Vi håber fra Pissassarfik, at denne vejledning til sagsbehandlere i kommunen vil være til gavn i sagsbehandlingen. 

Kommune