airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Statistik over kurser og kurser som blev afholdt af rejseholdet

Her kan man se statistik over kurser som blev afholdt fra Pissassarfik og kurser som blev afholdt af rejseholdet fra Pissassarfik.
 

 2022:

Tema

Målgruppe

Sted

Hvornår

Antal af tilmeldte

I alt deltagere

Kursus om Autisme ADHD

 

 

 

Aasiaat

9-12 april

56

48

Kursus om Børn og unge med autisme eller ADHD

Støttepersoner, der arbejder med børn og unge med autisme eller ADHD

Pissassarfik

31. maj – 2. juni

37

22

Kursus om seksualitet og handicap

Støttepersoner der arbejder med personer med handicap

 

Pissassarfik

13- 15. september

29

20

 

2021:

Tema

Målgruppe

Sted

Hvornår

Rejsehold:

udviklingskonsulent ergoterapeut, udviklingskonsulent fysioterapeut og pædagog

 

Taler med borgerne, besøger institutioner, støttepersoner, special lære og sagsbehandlere

Upernavik

Uge: 11-12

Rejsehold:

udviklingskonsulent ergoterapeut, udviklingskonsulent fysioterapeut og pædagog

 

Besøger borgere, besøger folkeskolen, vejlede lærere. Besøge fritidshjem, Ado Lygep Atuarfia og møde med MISI

 

Aasiaat

Uge:23

Rejsehold:

udviklingskonsulent ergoterapeut, udviklingskonsulent fysioterapeut og pædagog

 

Give informationer, vejledning om ADHD og autisme for forældre, skole og institutioner

Aasiaat

Uge: 43

 

2020:

Tema

Målgruppe

Sted

Hvornår

Antal af tilmeldte

I alt deltagere

Kursus om Kommunika-tionens kunst

 

Sagsbehandlere

Via online

6-8. oktober

47

22

Kursus om Mental retardering og psykiske lidelser

Støttepersonale og socialfaglige medarbejdere, der dagligt arbejder med borger med mental retardering og psykiske lidelser

 

Via online

20-22. oktober

24

21

 

2019:

Tema

Målgruppe

Sted

Hvornår

Antal af tilmeldte

I alt deltagere

Kursus om Dysfagi

Personale der arbejder med synkebesvær

 

Pissassarfik

19-21. marts

48

20

Kursus om Mennesker med personligheds-forstyrelse

Personale der arbejder med pædagogiske arbejde med mennesker med personlighedsforstyrelse eller med en adfærd, der ligner

 

Pissassarfik

23-26. april

 

16

Kursus om Motorik og læring i specialklasser

 

Kursus for lærer

 

Ilulissat: Atuarfik Mathias Storch

13- 15. november

 

23

Kursus om Børn med handicap

Støttepersoner, der arbejder med børn med handicap

 

Pissassarfik

20 – 23. august

45

18

 

 

2018:

Tema

Målgruppe

Sted

Hvornår

Kursus om Pædagogisk arbejde med mennesker med personlighedheds-forstyrelse, eller med en adfærd der ligner

 

Støttepersoner og socialmedarbejdere, som i hverdagen har direkte kontakt til borger med personligforstyrrelser eller lignende adfærd

Pissassarfik

Modul 1: 24-26. april

 

Modul 2: 5-6. juni

Kursus om Seksualitet og handicap

Støttepersoner, plejepersonale og andre, der i deres arbejde har mennesker med handicap i deres berøringsflade, hvor deres seksualitet er en noget man må forholde sig til

 

Pissassarfik

4-6. september

Kursus om Konflikthåndtering

Støttepersoner, plejepersonale, handicapsagsbehandlere og andre, der i deres arbejde har mennesker med handicap i deres berøringsflade, hvor konflikter er noget man må forholde sig til

 

Pissassarfik

16-18. oktober