airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Hjælpemidler

Tryk på hjælpemidler nedenstående for at læse om hjælpemidler:

Hjælpemidler

Et hjælpemiddel skal hjælpe med at optimere en persons funktionsevne og dermed reducere udfordringer på grund af et handicap. Der findes mange forskellige hjælpemidler, både til personer med et fysisk eller psykisk handicap. 
Et hjælpemiddel kan foreksempel være: en kørestol, en badebænk, en rollator, en toiletforhøjer, sansestimulerende dyner og meget andet. 

Du kan finde mere inspiration og viden om forskellige hjælpemidler på de to nedenstående hjemmesider:

HMI-basen er en dansk hjemmeside om hjælpemidler;
http://www.hmi-basen.dk/

På denne hjemmeside kan du også finde inspiration til udvalgte typer af hjælpemidler, der kan gavne indenfor specifikke målgrupper foreksempel ADHD, autisme, erhvervet hjerneskade og synshandicap. 

Hjelpemiddeldatabasen er en norsk hjemmeside om hjælpemidler;

http://www.hjelpemiddeldatabasen.no/

Det er din hjemkommune, der træffer beslutningen og står for bevillingen af hjælpemidler. Derfor skal du henvende dig til din sagsbehandler. 

Lovgrundlag:
Ifølge lovgivningenInatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap skal der ydes støtte til anskaffelse af et hjælpemiddel til en person med et handicap såfremt hjælpemidlet jf. ’vejledning til Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap’;

- i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af personens handicap
- i væsentlig grad kan lette personens daglige tilværelse, eller
- er nødvendigt for, at personen kan udøve et erhverv. 

Pissassarfik`s personale yder rådgivning og vejledning om hjælpemidler på et generelt niveau til borgere, pårørende og fagpersoner over mail eller telefon. Specifik vurdering, tilpasning og rådgivning i anvendelse af hjælpemidler kan ske i forbindelse med et forløb på Pissassarfik.