airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Hjælpemidler

Tryk på hjælpemidler nedenstående for at læse om hjælpemidler:

Hjælpemidler

Et hjælpemiddel skal hjælpe med at optimere en persons funktionsevne og dermed reducere udfordringer på grund af et handicap. Der findes mange forskellige hjælpemidler, både til personer med et fysisk eller psykisk handicap. 
Et hjælpemiddel kan foreksempel være: en kørestol, en badebænk, en rollator, en toiletforhøjer, sansestimulerende dyner og meget andet. 

Du kan finde mere inspiration og viden om forskellige hjælpemidler på de to nedenstående hjemmesider:

HMI-basen er en dansk hjemmeside om hjælpemidler;
http://www.hmi-basen.dk/

På denne hjemmeside kan du også finde inspiration til udvalgte typer af hjælpemidler, der kan gavne indenfor specifikke målgrupper foreksempel ADHD, autisme, erhvervet hjerneskade og synshandicap. 

Hjelpemiddeldatabasen er en norsk hjemmeside om hjælpemidler;

http://www.hjelpemiddeldatabasen.no/

Det er din hjemkommune, der træffer beslutningen og står for bevillingen af hjælpemidler. Derfor skal du henvende dig til din sagsbehandler. 

Lovgrundlag:
Ifølge lovgivningenInatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap skal der ydes støtte til anskaffelse af et hjælpemiddel til en person med et handicap såfremt hjælpemidlet jf. ’vejledning til Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap’;

- i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af personens handicap
- i væsentlig grad kan lette personens daglige tilværelse, eller
- er nødvendigt for, at personen kan udøve et erhverv. 

Pissassarfik`s personale yder rådgivning og vejledning om hjælpemidler på et generelt niveau til borgere, pårørende og fagpersoner over mail eller telefon. Specifik vurdering, tilpasning og rådgivning i anvendelse af hjælpemidler kan ske i forbindelse med et forløb på Pissassarfik. 

 
Kørestole & måltagning

Kørestole

Kørestole har til formål at øge selvstændighed og give støtte hos en person med handicap, som oplever varig ophævet gangfunktion.

En kørestol er et specialiseret hjælpemiddel, hvilket betyder, at kørestolen skal være tilpasset den enkelte persons mål og behov.

Hvis en kørestol ikke er tilpasset den enkelte, kan det skabe dårlig ergonomi og føre til yderligere udfordringer for personen med handicap. Det kan også skabe uhensigtsmæssige situationer, som kan være til fare for personen med handicap.

Derfor er det vigtigt, at en kørestol måles ud fra personen med handicap og der vurderes, hvilke krav der er til kørestolen, så den dækker den enkeltes behov i hverdagen.

Når en kørestol skal bevilges, skal der gøres følgende:

 • Måltagning af personen (i siddende stilling)
 • Vurdere personens funktionsniveau
 • Vurdere personens omgivelsesmæssige situation
 • Vurdere personens aktiviteter i hverdagen


Tryk her for at downloade måltagnings vejledning som PDF fil her:

Måltagning af kørestol og bruger

Hvorfor er det nødvendigt at vurdere ovenstående?

Alle mennesker er forskellige og har deres egen daglige rutiner. Når en person får eller har et fysisk handicap og har behov for et hjælpemiddel, er det vigtigt at vælge et hjælpemiddel, som passer til personens hverdag og rutiner.

For eksempel ved bevilling/bestilling af en kørestol er det vigtigt at kigge på, hvilke funktioner kørestolen skal have for at kunne passe ind i personens hverdagsaktiviteter. Derudover er det også vigtigt, at kørestolen har de rette funktioner i forhold til komfort og ergonomi, for eksempel siddepude og støttefunktioner.

Pissassarfiks personale yder rådgivning og vejledning om hjælpemidler, på et generelt niveau, over mail eller telefon. Specifik vurdering, tilpasning og rådgivning i anvendelse af hjælpemidler, kan ske i forbindelse med et forløb på Pissassarfik.


Forskellige kørestole:

Type

Kriterier

Formål

 

Transport kørestol

 

 • Personen har nedsat gangfunktion

   

 • Personen har behov for at komme udenfor hjemmet mindst 2 gange ugentligt ved hjælp

   

 • Personens behov kan ikke dækkes af ganghjælpemidler

 

 

 • Personen har mulighed for at komme udenfor hjemmet

 

Manuel kørestol

 

 • Personen har væsentlig nedsat gangfunktion eller ophævet gangfunktion

 

 

 

 • Personen kan blive mere selvstændig i og udenfor hjemmet

 

Komfortkørestol

 

 • Personen har et dagligt behov for en kørestol, med mulighed for tilpasning

   

 • Personen har behov for korrektion og/eller ændring af siddestilling i løbet af dagen

 

 

 • Personen kan komme rundt i og udenfor hjemmet, ved hjælp

   

 • Personen opnår god siddestilling samt kropstøtte

 

 

Specialtilpasset kørestol

 

 • Personen har ophævet gangfunktion og svært nedsat stabilitet og/eller bevægelighed i kroppen

   

 • Personen har et dagligt behov for støtte pga. fejlstillinger

   

 • Personen har behov for korrektion og/eller ændring af kørestolen efter behov

 

 

 • Personen kan komme rundt i og udenfor hjemmet

   

 • Personen får støtte og trykaflastning i den siddende stilling

   

 • Forebygge tryksår, fejlstillinger og smerter ifm. dårlig siddestilling