airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Handicaptræf for børn med CP- forældre- og søskendetræf

17. oktober 2022

I Pissassarfik blev der afholdt træf for børn med CP i dagene 11-13 oktober 2022, i træffet deltog 4 familier med børn.

Pissassarfik afholder træf for personer med handicap to gange årligt. Efterårs træf er der fokus på børn fra alder: 0-13 årige som har CP, deres forældre og deres søskende mellem 0-13 årige, som havde tilmelde sig til tilbuddet i hele landet.
Cerebral Parese (CP) er en skade i fosterlivet, ved fødslen eller når barnet er nyfødt, skaden skyldes:

• For tidlig fødsel
• Hjerneblødning eller blodprop (Apopleksi)
• Mangel på ilt
• Betændelse

Selvom skaden er varig, kan man med træning nå langt. 

Den første dag, blev der afholdt et online oplæg fra Elsass fonden. Elsass fonden er en privat erhversdrivende fond, som arbejder med at støtte mennesker med Cerebral Parese i Danmark samt deres pårørende, så de kan leve med en øget livskvalitet.

På træffet i Pissassafik havde børn og forældre aktiviteter hver for sig om formiddagen og sammen om eftermiddagen. Til forældrene blev der afholdt oplæg omkring Børn med Cerebral Parese herunder at være barn, skolen, fritiden og hvilke muligheder de har efter folkeskolen.

Som forældre til børn med CP, har det været godt at kunne have et træf.
“Det er rigtig godt at møde andre, der har børn med den samme handicap som vi kan spejle os i, at have forståelse for hinanden, det er virkelig godt. Der blev givet mange informationer, samt har vi fået forståelse for, at selv kunne finde muligheder. Det har været godt at dele erfaringer som familier til træffet.”- Således blev det sagt af forældrene til evalueringen.

Forældre til børn med CP har benyttet træffet til at oprette Facebookside, for at vedligeholde kontakten, da det kan være ensomt at være forælder til et handicappet barn. Det man vil opnå ved oprettelsen er at dele erfaringer, opmuntre hinanden samt at kunne give hinanden andre muligheder på nært hold.

Alle forældre, ansvarlige til børn med CP kan blive medlem af gruppen:

“CP Kalaallit Nunaanni/Grønland”

Vi i Pissassarfik er glade for at familierne har taget godt imod træffet, og at de er tilfredse med det de har fået med derfra. Vi håber at de i fremtiden vil udnytte den viden og det fællesskab det har givet dem.