airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kursus om Neuropsykologi er nu afholdt

21. april 2023
Pissassarfik
foto: kursus deltagere.


15 Støttepersoner fra forskellige steder i Grønland som arbejder med borgere med hjerneskade efter blodprop eller blødning i hjernen, eller i forbindelse med ulykke afholdt kursus om hvordan hjernen fungere og i de sygdomme, der påvirker hjernens funktion i Pissassarfik i dagene tirsdag d. 18. april til og med 20. april 2023.
“Man kan sommetider ikke se hjerneskader, og ved usynligt handicap kan der således være misforståelser til følge, derfor er det vigtigt for støttepersoner at have relevante kendskaber og viden vedrørende hjerneskader.

Det er dejligt at kunne holde kursus for støttepersoner fra forskellige dele af landet, de har lært hinanden rigtigt godt at kende, samt delt hinandens viden og oplevelser.

Jeg håber, at de kommer til at tage den viden de har fået med ind i deres arbejde, støttepersoners arbejde er meget vigtigt for de borgere der har behov for støtte.” – siger Anne Norup. Ph.d. Specialist i klinisk neuropsykologi, Videnscenterchef i Videnscenter for Neurorehabilitering, Rigshospitalet, Glostrup. Anne Norup Ph.d. Specialist i klinisk neuropsykologi, Videnscenterchef i Videnscenter for Neurorehabilitering, Rigshospitalet, Glostrup.

Kurset indeholder viden om hjernens opbygning, sygdomme i hjernen, konsekvenser af erhvervet hjerneskade, skjulte og synlige handicap og rehabilitering efter en skade på hjerne.

Hvordan kan man som støtteperson bedre forstå borgeren med hjerneskade og forstå de forskellige følger som hukommelse, afasi, neglekt, adfærdsændringer, og følelsesmæssige reaktioner som depression og sorg. Derudover har kursisterne også lært om hjælp til pårørende.

Kursisterne har undervejs lavet forskellige øvelser såsom hvordan man taler uden sprog -kommunikation via. kropssprog.
“Vi har fået meget viden og erfaring på dette kursus. Vi som har været på dette kursus har inspireret hinanden og delt viden, det har været godt og dejligt. Vi vil komme til at bruge det når vi kommer hjem, og vil videreformidle det til vores kollegaer. “ - Sådan evaluere kursister sammen.

Billeder fra kursus.