airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

`Nedbrydelse afbarriere og øget handlekraft`er overskrift til Landsdækkende handicap uge.

11. oktober 2023
Pissassarfik

Slideshow fra: borgere der har været til forløb, kurser, handicaptræf samt af rejseholdet.

Nedbrydelse af barriere og øget handlekraft, er centrum i vores indsats under rådgivning vedrørende forskellige handicaps.

Fokuspunkterne i uge 41 ”nedbrydelse af barriere og øget handlekraft” ses ofte i vores arbejde, når vi afholder forløb, holder kursus for fagpersoner, holder handicaptræf og sender rejseholdet på tur til opfølgende besøg og workshops.

Vi håber den viden der er givet fra Pissassarfik har været til gavn og giver de bedst mulige fremskridt i eget liv og arbejdet fremadrettet.

Vi ønsker alle i Grønland en god handicapuge