airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Pissassarfik`s rejsehold har været i Tasiilaq.

17. maj 2023
Pissassarfik

Billed: deltagere til workshop om ADHD og autisme


Tre ansatte fra Pissassarfik: Landsdækkende specialeansvarlig ergoterapeut, Socialpædagog og Landsdækkende specialeansvarlig fysioterapeut var i Tasiilaq, i perioden 16.-21 april 2023.

I løbet af turen blev forskellige instanser herunder skolen og børnehjemmet besøgt.

Der blev afholdt en to dages workshop på Grønlandsk, omkring ADHD og autisme for støttepersoner og nærmeste relationer. 25 deltagere fik mere viden om ADHD og autisme, samt redskaber til bedre håndtering af forskellige udfordringer, der kan opstå omkring disse diagnoser. Der var også gode konstruktive debatter til workshoppen.

Rejseholdet mødte også borgere i Tasiilaq, både opfølgning af borgere, som allerede har været i forløb på Pissassarfik, men også borgere, der endnu ikke har været i forløb, men med henblik på at vurdere deres behov for rehabilitering.


Deltagerne i workshop vedrørende ADHD og autisme evaluerer:


“Under vores tværfaglige samling, har jeg fået meget ud af andres meninger og erfaringer. Som sagsbehandler for de handicappede har jeg nu værktøjer og viden, som jeg kan bruge i forbindelse med mine sagsbehandlinger. Vedrørende vores opgaver mellem de forskellige arbejdspladser har workshoppen været med til at give nærhed mellem mine klienter, i forhold til de opgaver vi står under. Da informationerne er omfattende, kan jeg glæde mig til noget lignende, som vil komme i fremtiden.”
- Det siger Efraim Pape, Børne og Familiecenter Tasiilaq, Kommuneqarfik Sermersooq.

“Det jeg ikke har kunnet se før, er jeg nu blevet mere opmærksom på. For eksempel har vi før i tiden talt om elevens adfærd, men kunne ikke forstå, hvorfor eleven opførte sig sådan og vidste ikke, hvordan vi skulle håndtere det. For eksempel begyndte man første dag på kurset at få bedre indsigt i denne adfærd, som en af vores elever har. Forleden blev mine anelser mere tydelige i forhold til, at eleven muligvis har ADHD. Således kan vi bruge den viden, vi har fået til at udrette noget i stedet for bare at tænke på det. På denne måde er der nu åbnet op for en procedure, der muligvis kan bruges i forbindelse med diagnosticering.
 Nogle af forældrenes reaktioner under workshoppen er ikke forbløffende, man får viden om at have nære samtaler med forældrene, desuden lærte jeg også noget af forældrene. Jeg vurderer workshoppen som et godt stykke arbejde, for nu har vi nemlig værktøjer, vi kan bruge til de børn, som vi arbejder med - for det behov som de har samt at kunne give dem de passende rammer. Jeg er meget taknemmelig over vores dygtige fremlægger”
- Louis Jonathan, lærer i specialklassen, Tasiilami Alivarpi.

“Nu kan jeg som støtteperson se de ting, jeg ikke har kunnet se før. Foreksempel den rastløshed eleven har, hvis der er noget, som ikke bliver til virkelighed og ikke bliver opfyldt, så bliver eleven skuffet og reagerer voldsomt. Nu har jeg forståelse for det og lært, hvordan det skal håndteres. Jeg kan sagtens bruge værktøjerne og jeg har fået meget viden og den gensidig hjælp der i forvejen var, er øget. For eksempel er der et godt samarbejde mellem mig og elevens forældre og vi er nu begyndt at handle hurtigere og mere tydeligt, samt vi er nu mere tæt på hinanden. Jeg takker for min deltagelse, det bliver svært at undvære det, det føles alt for kort, da man får meget ud af det.  ”- Veronica Jonathansen, støtteperson i skolen, Tasiilami Alivarpi.

“Jeg er meget glad og er overrasket over den mulighed vi fik i Tasiilaq. Jeg er lige blevet sygemeldt fra mit arbejde, da mit barn har autisme, derfor kom jeg med som deltager, da workshoppen blev afholdt. Tidligere har jeg ikke tænkt over, hvordan autisternes tankegang var, jeg har fået viden og har nu forståelse for mit barns reaktion. Ifølge min mening har mine handlinger været rigtige, men det viste sig, at vi har brugt de forkerte ord og handlet forkert, derfor reagerer vores barn så voldsomt til tider. - Nu er jeg klar over, at man skal forklare på en anden måde, give konkrete informationer, måden at sige det på, stille passende og tydelige spørgsmål til barnet. De planer man har for næste dag skal ikke nævnes, tag en tid ad gangen og nu ved jeg også, at de voksne kan planlægge for barnet uden, at barnet bliver involveret. Jeg har fået meget ud af al den viden vi fik.

Da behovet i Tasiilaq er omfattende, er det ellers ønskeligt at flere forældre kunne have deltaget. Under samtaler i grupperne har vi snakket om, at det er nødvendigt, at der bliver stillet diagnoser tidligt for de børn med specielle behov. Børn, også de unge, vil kunne få hjælp, hvis de bliver diagnosticeret i deres helt tidlige alder.

Da diagnoserne ADHD og autisme er forskellige, kunne der bruges flere dage til aktiviteter som disse. Jeg glæder mig til den næste mulighed vi får. Det er godt og rart, at vores eget sprog blev brugt og at vi selv kunne bruge det i workshoppen. Jeg er meget taknemlig over denne mulighed, som jeg og min mand fik, det er jo ikke altid nemt, når man ikke har haft mulighed for at kunne dele det med andre. Det er en stor hjælp at have fået den viden.”- Det siger forælder og deltager Johanne Bak Hansen.

“Jeg er meget tilfreds med de værktøjer, vi har fået og som vi kan have gavn af at bruge. For eksempel åbne spørgsmål som: `hvad vil du/hvad laver du´ og måden man henvender sig på, at man kan forklare sig overfor barnet på den passende måde og gøre det overskueligt for barnet. I mit daglige arbejde har jeg været usikker, men er nu mere tryg, hvor usikkerhed er væk. Sommetider kan tankerne blive ved, for den elev man har med at gøre, når der har været tale om usikkerhed omkring ens handlinger selv efter endt arbejdsdag. Nu er det mere betryggende, når vi skal have kontakt med hinanden, nu da vi ved hvilke rammer i handlingsproceduren, der skal bruges. Dette vil ikke kun medføre positiv indflydelse for mig, men også barnet, men også når man tænker på hele klassen.

I samvær med forældrene kan det mærkes, at der skal være tydelige rammer mellem skolen og hjemmet. Selvom vi i forvejen har et godt samarbejde, er jeg sikker på, at vores samarbejde vil blive bedre. Al den viden og de informationer vi har fået, vil vi få gavn af at bruge og skal tilføjes til den forberedende planlægning af næste skoleår til efteråret.”-
Det siger Anso Ramsøe- Larsen, timelærer, Tasiilami Alivarpi.

 “ Under Pissassarfiks rejsehold til Tasiilaq, havde vi et tilbud for pårørende og fagfolk om et to dages oplæg, hvori jeg som pædagog, gav konkrete værktøjer til håndteringen af, samt interaktion med borgere med ADHD og autisme samt hvordan disse værktøjer kan benyttes i praksis. Oplægget er blevet taget godt imod og har allerede været til gavn for deltagerne.

Jeg håber, at de pårørende samt fagfolk i Tasiilaq, kan drage nytte af den viden, de har fået samt, at de vil benytte den ”. -Det oplyser: Kuuna Inûsugtok´, Socialpædagog, Pissassarfik.