airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Pissassarfik`s rejsehold kommer til Narsaq, Qaqortoq og Nanortalik

16. april 2024
Pissassarfik
Det Landsdækkende Handicapcenter Pissassarfik`s rejseholds formål med besøget, er at møde mennesker med handicap eller rehabiliterende behov til en kort vejledning, rådgivning og eventuel screening for et muligt forløb på Pissassarfik. Formålet er også at besøge borgere til en opfølgning efter et forløb på Pissassarfik. Rejseholdet vil også besøge skoler og bosteder for at vejlede personalet ift. borgere med handicap.

Pissassarfik`s rejseholdets arbejdsdage: Narsaq 25.-26. april 2024/ Qaqortoq 29.-30. april 2024/ Nanortalik 01.-02. Maj 2024/ Der er tilrette lagt plan for rejseholdets arbejdsdage i samarbejde med kommunen.


 

Workshop

Derudover vil der blive afholdt workshops i alle byer med tema som overskrift:

Børn og unge med ADHD og autisme

Personer som kan deltage til workshop er: Fagpersoner, støttepersoner, forældre og omsorgspersoner.
Antal deltagere: 30
Workshoppen foregår på grønlandsk.
Oplægsholder Kuuna, Inûsugtok` pædagog, Pissassarfik.

Beskrivelse:
Workshoppen har fokus på ADHD og autisme. Undervisningen skifter mellem teori og praksisrelateret arbejde.

Formål:
Deltagerne får viden om og redskaber til at tilrettelægge dagligdagen, så børn og unge med ADHD eller autisme kan fungere optimalt med de udfordringer og ressourcer de har.

Indhold:
Viden om diagnoserne og forskellen på de to diagnoser.

Sansernes betydning for adfærd.

Introduktion til relations dannelse, pædagogisk praksis og samspil.

Socialt samspil og social kommunikation.

Strukturering, organisering, planlægning og forberedelse i dagligdagen. Omsætte teori og viden til pædagogisk praksis.

 

Workshop dage og kontakt informationer til tilmelding:

Bemærk: Der kan ske ændringer pga. rejsefosinkelser. Hvis der er ændringer vil deltagere få besked.

Workshop dage i Narsaq
I dagene: 25.-26. april 2024
Sted: Forsamlingshuset/ Narsaq
Kl.: 09:00-16:00
Torsdag: tidspunktet er ændret pga. rejseforsikelse 13:00-16:00
Antal deltagere: 30

 -

Workshop dage i Qaqortoq:
I dagene: 27.28. april 2024
Sted: Hotel Qaqortoq
Kl.: 09:00-16:00
Antal deltagere: 30

 -

Workshopdage i Nanortalik:
I dagene: 01.-02. Maj 2024
Sted: Forsamlingshuset Qujanartip Illua
Kl.: 09:00-16:00
Antal deltagere: 30

Tilmelding i Nanortalik:
Paornanguak Simonsen, handicapsagsbehandler.
E-mail.: pasi@kujalleq.gl
Direkte tlf:   614122
Personlig henvendelse: Kommune kontoret
Tilmeldings fristdato: Mandag D 29. april 2024 kl. 12:00