airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Pissassarfik`s rejsehold har været i Narsaq og i Qaqortoq

1. maj 2024
Pissassarfik

Fire ansatte fra Pissassarfik: To Landsdækkende specialeansvarlige ergoterapeuter, pædagog og Landsdækkende specialeansvarlig fysioterapeut, samt tolk var i Narsaq og i Qaqortoq, i perioden 25.-30 april 2024.

Der var møde med en sagsbehandler i kommunen i Narsaq, der blev besøgt bo enhed og opfølgning for borgere i deres hjem som har været i Pissassarfik for statusopfølgning.                                          Der blev også afholdt workshop i to dage.      

Der blev mødt tre sagsbehandlere i kommunen i Qaqortoq, skolen og to afdelinger i Ivaaraq blev besøgt, samt to dags workshop blev afholdt.

I følge planen var det mening at besøge Nanortalik, på grund af trafik var det ikke tilgængelig. Senere fik rejseholdet og sagsbehandler fra Nanortalik holdt netværksmøde over video.

Der blev afholdt workshop i to dage både i Narsaq og Qaqortoq, emne: Børn og unge med autisme eller ADHD.
Workshops emner der blev diskuteret i løbet at de to dage:
Viden om diagnoserne 
Forskellen på Autisme og ADHD
Sansernes betydning for adfærd
Introduktion til relations dannelse, pædagogisk praksis og samspil
Socialt samspil og social kommunikation
Strukturering, organisering, planlægning og forberedelse i dagligdagen
Omsætte teori og viden til pædagogisk praksis

Sagsbehandlere, støttepersoner, forældre og nær familie deltog i Workshoppen. Der blev diskuteret på en god måde og som kan være til gavn.

“Fremlæggelsen var indholdsrigt, i de to dage blev der diskuteret mellem de tværfaglige instanser i deres by på grundlag af deres aktuelle udgangspunkt, deltagerne var gode til at deltage med gode diskussioner under workshoppen.
Det handlede om Børn og unge med autisme eller ADHD, i tanke om at de muligvis kan have usynlige handicap, gives der vigtige viden videre til de rette instanser, handlemåder i hverdagene, der blev også diskuteret om samfundets synspunkt i vor tid som kan være vigtig ved udviklingen for barnet og den unge.
Når man ser på tværfaglige samarbejde tilsammen, om viden om personer autisme og ADHD, og ved at give vigtige viden videre til dagligt, efter tværfaglige instanser har haft drøftelser er det vigtigt de løfter det sammen, som fremlægger håber jeg på, at de vil få gavn af den viden de har fået, for at realiserer det sammen”.

-Kuuna Inûsugtok`, pædagog

Udtalelser fra deltager til workshop i Narsaq og Qaqortoq:

”Det er tilfredsstillende”

Viden:
• At den er arvelig
• At reaktioner fra omgivelserne er vigtige
• At der er fremgangsmåder i samarbejdet
• At man skal være forberedt

-Aannguaq Poulsen

“Det var fint, det var nu ærgerligt at det hele gik så hurtigt og i hast. Men er taknemlig for at det er sket, det er ønskeligt at der vil være mere af sådanne informationer. Jeg har fået meget viden om hvordan det bliver klassificeret, det er også rart at forstå det og komme til bunds i det. Det sætter tankerne godt i gang, nu er det tydeligt at kunne se den ældstes opførsel nu får man mere lyst til at kræfter i det, rart at vide man ikke er alene”

Ønsker:
• At informationerne kommer bredt omkring
• At det vil være til stor gavn at give bredt oplysninger

-Arnanguak Petersen, forældre

“Det var flot, jeg har fået viden, man kommer ikke til at fortryde. Endnu en mulighed, det var flot”

-Aviaja J., forældre

“Jeg synes godt om Workshop, og fået nyt viden fra de værktøjer der var på bordet, af det der lå på bordet, får man ny viden om hvor man skal indhente værktøjer. Fremlæggelsen er meget forståeligt. Man får meget viden af fremlæggeren og fra forældrene om levevilkår i hjemmet.

Viden:
• Dem med ADHD har “hyperaktivitet” har problemer med koncentrationsvanskeligheder
• Dem med Autisme har faste rammer
• Hvilken ord og forhold der bliver brugt i hjemmet hos dem med ADHD
• Utålmodighed i butikkerne, at man bare bliver nyd til at gå
• Hvordan halskæder bruges og hvad de betyder

-Ansat i børnehave Narsaq
“Jeg er inderlig taknemlig for at det foregik på Grønlandsk, glæder mig over at fremlæggelserne var meget forståeligt. Glæder mig over at få meget input når vi laver gruppearbejde. Glæder mig over at det er meget forståeligt selv om det hele gik hurtigt. Jeg har fået meget udbytte af fremlæggeren, forældrenes fremlæg”

Viden:
• Hvor meget uret bestemmer
• Hjælpemidler til at falde i søvn
• Sanser
• Udformning
• Struktur
• Forberedelse af hverdagen
• Åbne spørgsmål
• Planer ved brug af piktogrammer
• Ugentlig planlægning

-Emma Stach, børnehaven Narsarmiutaq

”Det er godt at kunne blive forstået, og forstå noget sammen. Det er gået op for mig igen at jeg ikke er alene, og fået lidt mere forståelse for hvad Pissassarfik er. Det er rigtig godt som forældre at vide vi ikke er alene. Man føler bare det er for kort, da emner kan blive for mange. Tiden føles kort. Der burde være kortere imellem for Workshop`s”

-Paninguak` G-Motzfeldt, mor til én der har Infantil Autisme og til én der har ADHD